تحقیق درباره قارچ صدفی و دکمه ای

تحقیق درباره قارچ صدفی و دکمه ایتحقیق درباره قارچ صدفی و دکمه ای|50292071|download20file|قارچ صدفی و دکمه ای,انواع قارچ صدفی و دکمه ای,تعریف قارچ صدفی و دکمه ای,بازار فروش قارچ صدفی,قارچ دکمه ای,خواص قارچ صدفی,تاریخچه قارچ صدفی و دکمه ای
مشخصات فایل مورد نظر در مورد تحقیق درباره قارچ صدفی و دکمه ای آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

در 75 صفحه با فرمت word


مقدمه


با آگاهي از اهميت كشت و زرع و توجه به اين مطلب كه بخش كشاورزي حدود 27 ازتوليد ناخالص ملي و 80 از محصولات اساسي مورد نياز كشور را توليد كرده و در صادراتغير نفتي نيز سهمي معادل 40 دارا مي‌باشد، در مي يابيم كه بخش كشاورزي در هر كشوريمي‌تواند نقش بسيار مهمي را در توليد ناخالص ملي آن كشور ايفا كند. اين امر نيز ازطريق توليد محصولات كشاورزي، مصرف در داخل و صادرات به ساير كشورها و ايجاد زمينههاي اشتغال زايي امكانپذپر است. پس حفظ و توسعه اين بخش بايد در سر لوحه اهدافمانقرار گيرد.
رشد سريع اين بخش علاوه بر دارا بودن اهميت در بهبود كيفيت زندگي 40از مردم جهان كه از راه كشاورزي امرار معاش مي‌كنند، براي تضمين عرضه كافي موادغذايي تمام ملل جهان كه جمعيت آنها با سرعت زيادي در حال رشد است، ضروري است.
خوب است بدانيم ترويج و آموزش كشاورزي، اهرم عمران روستايي و بازوي قوي توسعهكشاورزي است كه اين دو نيز خود بخشي از عمران ملي محسوب مي‌شوند و بدون توسعهكشاورزي، عمران ملي يا امكانپذير نبوده و يا لااقل در كشورهاي جهان سوم با دشواريهمراه است. لذا آموزش و ترويج كشاورزي از ضروريات است چون موجب تسهيل پذيرشتكنولوژي مناسب و روشهاي جديد كشت و كار توسط كشاورزان و روستاييان شده و باعثمي‌شود كه آنها سطح توليدات خود را افزايش دهند.
پرورش قارچ خوراكي يكي از اينتكنولوژي هاست كه توسط ترويج و توسعه آن مي‌توان گام مؤثري در تأمين مواد غذايي،ايجاد اشتغال جنبي مناسب و افزايش سطح درآمد كشاورزان برداشت. البته اين تكنولوژيجوان در شهرهاي بزرگ ايران با تأسيس كشت و صنعت هاي توليد قارچ بخصوص در اطرافتهران و با توجه به مناسب بودن شرايط جوي در اكثر نقاط ايران، در كشور ما در حالتوسعه زيادي است. در استان هاي خراسان، كرمان، چهار محال و بختياري، كرمانشاه،خوزستان، مازندران، اصفهان و يزد نيز مراكز كشت قارچ موجودند.
از لحاظ توليدقارچ در سطح جهان نيز چين با توليد ساليانه 2245800 تن، فرانسه با 232000 تن، هلندبا 165350 تن، ايتاليا با 102000 تن، ژاپن با 336430 تن، انگلستان با 118000 تن،آمريكا با 344717 تن، كشورهاي عمده توليد كننده جهان مي باشند و كلاً در جهانسالانه 4264286 تن توليد قارچ داريم.
تقسيم بندي قارچها از نظر نوع دريافت موادغذايي
الف – تجزيه كننده اوليه: قارچهايي كه قادر باشند مواد اوليه را خودتجزيه كنند و مواد غذايي خود را بدست آورند.
ب – تجزيه كننده ثانويه: قارچهاييكه محتاج به يك سري ميكروارگانيزمهايي هستند تا محيط كشت را تجزيه كنند تا قارچبتواند روي محيط كشت تجزيه شده رشد كند.
تقسيم بندي قارچها از لحاظ نوع زندگي
الف – انگل: قارچهايي كه روي موجودات زنده ديگر زندگي مي كنند و غذاي خود رابدست مي‌آورند.
ب – همزيستي: برخي از قارچها بصورت همزيست با ريشه گياهان هستندكه به اين قارچها ميكوريزا مي‌گويند.
ج – ساپروفيت (گندروي): قارچهايي كه رويمحيطهاي مرده رشد مي‌كنند.

قارچها موجوداتي هستند كه از ادوار قديم باانسان بوده اند. سوابق فسيلي آنها به دوران پر كامبرين و دونين بر مي‌گردد. تاريخمصرف قارچ هاي خوراكي بعنوان غذا و دارو به زماني بسيار دور برمي‌گردد و حتي انسانهاي نخستين از خواص ويژه قارچ ها اطلاع داشتند. آزتك ها از قارچها بعنوان مواد توهمزا در فالگيري استفاده مي‌كردند و قارچ را گوشت خدا Gods flesh مي‌ناميدند. نوشابهمستي‌آور سوما نيز چيزي جز عصاره آمانيتا موسکارياي سمي نبوده كه از گروه قارچ هايكلاهكدار است. در كتب پزشكي هند باستان، سامهيتا قارچ ها را به سه دسته خوراكي، سميو دارويي تقسيم كرده اند. يك نوع قارچ كوچك بنام پسيلوسيپ مورد استفاده سرخپوستانآمريكا بوده كه براي ازدياد بينايي استفاده مي‌شده. وايكينگها در شمال اروپا قارچنيمه سمي و گيج كننده مي‌خوردند و حالتي شبيه نيمه مستي به آنها دستمي‌داد.
پرورش قارچهاي خوراكي حدوداً به 20 قرن پيش در ژاپن و چين بر مي‌گردد. كاشت قارچ در گلخانه اولين بار در سوئد در سال 1754 ميلادي ابداع شد.


فهرست مطالب:


مقدمه3………………………………………….……………………………………..


قارچ شناسی5 …………………………………………………………………………..


مشخصات عمومی قارچه6………………………………...………………………………
ساختمان شیمیایی سلولی در قارچها6 ………………………………………………………
نحوه زندگی قارچها7……………………………………………………………... ……..
سیتولوژی قارچها8…………………………………………………………………..….
ریخت شناسی قارچها9 ………………………………………………………….……….
ساختمان رویشی در قارچها9…………………………………………………….………..
انواع ساختمان رویشی10……….………………………………………………………..
روشهای اخذ غذا در قارچها11…………………………………...…………………...…..
عوامل جذب غذا در قارچها11……………………………………………………………..
طبقه بندی قارچها12……………………………………………………………...……..

تاریخچه…….......................................................................................................…...12


انواع طبقه بندی قارچها.................................................................................................13


تقسیم بندی قارچها از نظر محل زیست..............................................................................16


ساختار قارچ..............................................................................................................16
تولید مثل در قارچها....................................16
تقسیم بندی قارچها..................................................17
تولید مثل غیر جنسی....................................................................................22
تولید مثل جنسی درقارچها............................................................................25
قارچ خوراکی.............................................................................................28

خواص شیمیایی قارچ..................................................................................28


آموزش پرورش قارچ خوراکی....................29

اطاق پرورش قارچ......................................................................................29


شرایط برای پرورش و رشد قارچتهویه............................................................34


اهمیت اقتصادی قارچها..................................36

مضرات قارچها............................................................................................40


پرورش گونه های مختلف قارچ خوراکی...........................................................42


قارچ صدفی..........................................................45


قارچ صدفی دینگری ..................................................................................46


قارچ صدفی خرما........................................................................................46


قارچ صدفی صدف درخت..............................................................................46


قارچ صدفی طلایی.......................................................................................46


قارچ شاه صدف...........................................................................................47


قارچ صدفی آبالون........................................................................................47


قارچ صدفی صورتی یا سالمون.........................................................................48


قارچ صدفی ترخون........................................................................................48


قارچ دکمه ای........................................................50


مشخصات عمومي.........................................................................................52
بستر كاشت و روش تهيه آن............................................................................55

مشکلات پرورش قارچها و راهنمای رفع سریع آنها............................................55


اسپان زنی و پنجه دوانی میسلیوم ها................................................................63


مقدار رطوبت...............................................................................................64


دماي بستر..................................................................................................64


وزن خشك مواد اوليه بستر..............................................................................65


مدت پنجه‌دواني.............................................................................................67


روش‌هاي اسپان‌زني (تلقيح)............................................................................67مطالب دیگر:
📝فارسی هشتم درس اول📝فارسی هشتم درس دوم موضوع خوب جهان را ببین📝فارسی هشتم درس دوم📝فارسی هشتم درس سوم📝فارسی هشتم درس هفتم موضوع آزادگی📝فارسی هشتم راه نیک بختی📝فارسی هشتم ستایش📝فارسی هشتم سفر شکفتن📝فارسی هشتم موضوع پیش از این ها📝فارسی هشتم موضوع شکفتن📝فارسی هشتم نام ها و یاد ها📝فارسی هفتم درس اول📝فارسی هفتم درس پنجم موضوع قلب کوچکم را به چه کسی بدهم📝فارسی هفتم درس دوم📝فارسی هفتم درس ششم علم زندگانی📝فارسی هفتم درس هفتم زندگی همین لحظه هاست📝فارسی هفتم دوره اول متوسطه📝فارسی هفتم📝فارسی هفتم ما می توانیم📝فاصله📝فرجام کار📝فرسایش در بیابان های نواحی گرم و خشک📝فرصت های شغلی آموزش بهداشت📝فرهنگ و معماری هند📝فسفر در گاوهای شیری