تحقیق درباره مرورى بر عملكرد مظفرالدين شاه قاجار

تحقیق درباره مرورى بر عملكرد مظفرالدين شاه قاجارتحقیق درباره مرورى بر عملكرد مظفرالدين شاه قاجار|50662357|download20file|
مشخصات فایل مورد نظر در مورد تحقیق درباره مرورى بر عملكرد مظفرالدين شاه قاجار آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.


توضیحات :


تحقیق درباره عملکرد مظفرالدین شاه قاجار دارای 10 صفحه در قالب Word .


بخشی از متن :


ايستادگى در مقابل لرد كرزن


اين قرارداد در هفت فصل عيناً مانند قرارداد گمركى ايران و روس با همان شرايط منتها به نفع دولت انگليس تهيه و تنظيم گرديد. اين قرارداد بهجاى فصل نهم عهدنامه پاريس مورخ چهارم مارس ۱۸۵۷ بود! و براى ايران همان معايب و مضار قرارداد گمركى ايران و روس را داشت.


نكته درخور توجه اينكه آنچه را كه دولت روس در سال ۱۸۲۸/ ۱۲۴۳ ه.ق به موجب معاهده تركمانچاى به ايران تحميل كرد دولت انگليس در سال ۱۸۵۷/۱۲۷۳ ه.ق براساس عهدنامه پاريس بهدست آورد. اگر روسها قفقاز را از ايران مجزا كردند انگليسها افغانستان را از ايران منتزع نمودند و همه امتيازات تجارتى كه دولت انگليس با بستن عهدنامه پاريس از آن برخوردار شد همانها بود كه روسها طبق عهدنامه تركمانچاى نصيبشان شده بود! و قراردادهاى گمركى منعقده دولتين روس و انگليس با ايران آنچنان ظالمانه و منطبق با منافع اين دو دولت استعمارى بود كه جانشين پارهاى از مواد عهدنامههاى منحوس تركمانچاى و پاريس قرار گرفت!


اگرچه انگليسىها توانستند همزمان با اجراى تعرفه گمركى ايران و روس عين آن را براى خود بهدست آورند و از اين نظر از روسها عقب نمانند ولى برترى نفوذ روسها در ايران نسبت به انگليسىها محرز و مسلم بود و اين بستگى به چند عامل مهم داشت كه يكى از اين عوامل وجود نيروى بريگاد قزاق تحت نظر روسها بود كه عنصر ايرانى هيچ نقشى در آن نداشت و براى اجراى مقاصد روسها در ايران وسيله بسيار موثر بهشمار مىرفت. عامل مهم ديگر بانك استقراضى روس بود كه نفوذ فوقالعادهاى در شئون سياسى و اقتصادى ايران داشت. اين بانك در ايران تجارت نمىكرد و دنبال سود نبود و فقط سياست دولت استعمارى روس را در ايران ترويج مىنمود. اين بانك با قرض دادن پول به درباريان و شخصيتهاى صاحب نفوذ با شرايط ساده و طولانىمدت اين اشخاص را وامدار و زير نفوذ دولت متبوع خود قرار مىداد و چهبسا اتفاق مىافتاد كه «مبلغ قرض چند برابر از اعتبار مالى طرف زيادتر بود و در اين راه بانك مزبور چنان به افراط رفتار مىكرد كه وقتى در سال ۱۳۲۲ ه.ق وزارت دارايى روسيه اعتبار سياسى بانك را گرفت معلوم شد كه از ۳۰ ميليون منات سرمايه اوليه بانك فقط ۳ ميليون منات در صندوقهاى آن باقيمانده و بقيه در محلهاى بىاعتبار در قرض دادن به اعيان و تجار و علماى ايران به مصرف رسيده و تنها در شهر تهران طلب بانك از اشخاص شانزده ميليون منات بوده است۱۷ و سومين عامل برترى نفوذ روسها نسبت به انگليسها در ايران شخص ميرزا على اصغرخان اتابك صدراعظم ايران بود كه پس از رنجش از انگليسىها روابط بسيار نزديكى با روسها پيدا كرد و با اخذ دو فقره وام پياپى از روسيه تمام اختيارات حكومت ايران را در دست دولت روس قرار داد! گرچه اتابك قلباً علاقهاى به روسها نداشت و پس از بريدن از انگليسىها مىخواست به هر حيله رهى در دل دوستان سابق خود پيدا كند كه برقرارى روابط نزديك با سرآرتور هاردينگ وزير مختار انگليس و دادن امتياز استخراج نفت جنوب ايران به يك تبعه انگليسى به نام «ويليام فاكس. دارسى» براى بهدست آوردن دل رميده زمامداران انگليس بود. اتابك براى برقرارى توازن سياسى با دولتهاى روس و انگليس حتى حاضر بود وام دوم را از انگليسىها بگيرد كه براى منع استقراض از دولتهاى خارجى به جز دولت روسيه راهى پيدا مىشد چنانكه در اواخر صدارتش وامى از انگليس دريافت كرد كه عنوان آن را «مساعده» گذاشت! اتابك براى گرفتن اين وام بارها با هاردينگ محرمانه به گفتوگو نشست و هاردينگ بسيار كوشيد كه اين مقصود عملى شود ولى لندن با اتابك كنار نيامد!


و...


مطالب دیگر:
📃کمک های اولیه در خونریزی ها وشوك📃کمیته بین المللی المپیک IOC📃کمیته جامعه ایمن شهرستان تایباد📃کنترل پیشبین مبتنی بر مدل در سیستم های وقایع گسسته📃کنترل کیفی در میکروب شناسی📃کنترل نهفته و کاربرد پروژه های کنترل نهفته📃کنفرانس بین المللی مدیریت اجرایی📃کوره کوپل📃کوفه📃کولر📃کیفیت توان تعاریف، شاخص ها، استانداردها و ضرورت ها📃كارآفريني و پروژه ويژه دانشجويان رشته حسابداری📃كارگاه آموزش كارپردازان و مسئولين تداركات واحدها📃كارگاه آموزشی خلاقيت📃كبد📃كتابخانه‌هاي خطي الكترونيكي📃كسب‌ و ‌كار هوشمند📃كلانشهرها📃كمپوست آسان📃كوپلينك های هيدروليكی📃گاوآهن دوار رتيواتور📃گذری بر سبک معماری هایتک📃گرافيک کامپيوتري📃گروه B استانداردهای جلب مشارکت و تعامل با بیمارو جامعه📃گروه صنایع چوب و ساز ه های چوبی